Texter

Texter till utställningen  "Till mitt framtida barnbarn"

Här kommer texterna från utställningen att publiceras efter att den har stängts, d.v.s. efter 9 april.