#tillmittframtidabarnbarn

#tillmittframtidabarnbarn

Se och läs utställningen först, besök 2033 i gläntan.– Hur känns det när man tangerar gränserna för överlevnad? Och hur är vi beroende av naturen?

Här är några av mina källor förklimat, biologisk mångfald, våra villkor i allt svårare förutsättningar. Perspektiv och kunskap. Här kommer också tips på hur man når kontakt med sig själv och utvecklar den, bibehåller den i bruset.


Nyfiken på alla möjligheter eller försvara fossil livsstil?


"Groups in Europe more concerned about their economic security and less certain about the future are much more likely to reject climate change — and to be “less prosperous, more rural and more economically dependent on fossil fuels.”*


* Lübke 2021, p. 153, Lübke, C. 2021. “Socioeconomic Roots of Climate Change Denial and Uncertainty among the European Population.” European Sociological Review 38(1): 153–168.
Böcker - känna


Bön för Tjernobyl, Svetlana Alexijevitj.

Walden, Henri David Thoreau.

Väggen, Marlene Haushofer.

Binas historia, Blå och Pzerwalsisk häst, tre böcker av Maja Lunde.

Löpa varg, Kerstin Ekman.Kunskap


Klimatboken, Greta Thurfjell.

Det sjätte utdöendet, Elizabeth Kolbert.

Den obeboeliga planeten, David Wallace-Wells.

Sveriges Natur, tidskrift.Perspektiv


Don't look up, film Netflix, Leonardo di Caprio, Meryl Streep.

Wag the Dog, komedi om politikens drivkrafter."Why does a dog wag its tail? Because a dog is smarter than its tail. If the tail was smarter, the tail would wag the dog."

Simmarna, film Netflix based on a true story. Film om flykt, individer med relativt lyckligt slut.Beräkningar


Svenskens utsläpp av klimatgaser

Klimatpåverkan från flygresor, kalkylator

Återstående klimatbudget, Parisavtalet

Befolkningsstorlek

Fördelning av klimatutsläp, Oxfam-rapportGöra


Se på elefanten i rummet och ta tag i kamelerna: Biffen, bilen, bostaden, byxorna, banken. Förmodligen kan man boosta sin hälsa på kuppen och spara pengar!

Biffen: Äta med fokus på olika kök som i originalet har många fantastiska vegetariska rätter. Indiskt, mellanöstern, nordafrikanskt, italienskt. Köp ekologiskt och investera därmed i giftfritt jordbruk med mer mångfald.


Bilen: Alla resor under 5 km utan bil. Elcykel, cykel, bättre kondis, bättre luft, tryggare miljö för barnen. Långresor med tåg. En flygresa Landvetter-Malaga ca 1 ton CO2. Svårt att få ihop det med -21% per år.


Bostaden: Energieffektivisera smart, även med tanke på byggnadsvård. Inventera vad som drar onödigt mycket el, gamla vitvaror? Sänk temperaturen. Äga sin egen el, t.ex. Sveriges vindkraftskooperativ. Solvärme och solceller med ackumulator för både varmvatten och el. Bygg med trä och lera istället för metall, betong och gips. Måla med ägg och linolja istället för med plast, fossil olja och tillsatser.

Byxorna: Lång livslängd på kläder, möbler etc. Köp second hand, hög kvalitet och undvik impulsköp. Sov alltid på saken innan du slår till. Reparera.


Banken: Vi har bankoligopol, ingen riktig konkurrens. Mycket höga vinstmarginaler, fonder med höga avgifter. Leta efter alternativ och undvik fossil-placeringar och fossil-banker - risken stiger nu när transitionen och klimatförändringarna tar fart.Men det här räcker inte. Förutom att välja vart vi skickar våra pengar behöver vi visa politiskt, juridiskt att det behövs stora förändringar, inte bara fint prat och planer som skjuter åtgärderna på framtiden.

- Demonstrera t.ex. på fredagar med Greta.

- Gå med i föreningar, t.ex. Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Oxfam, Världsnaturfonden.


Håll skala och tid i minnet.
Hållbarhet på riktigt är när en person, företag, land, kommun genom att tillfredsställa sina behov inte äventyrar någon annans möjlighet att göra det.


Allt liv, klimatet, kolets och vattnets kretslopp med mera ryms inom biosfären. Där finns också alla vägar, fabriker med skorstenar och avlopp, kalhyggen, åkermark och kraftverk. Genom att tänka systematiskt kring vad som rubbar balansen för liv, går det att formulera vilka beslut som leder till hållbarhet, till långsiktig balans. Det Naturliga Steget har formulerat en bra ”kompass”. När du köper kläder eller kylskåp, designar en produkt eller produktionssystem, investerar, undvik:


1.Ämnen från berggrunden som systematiskt tillförs biosfären: fossilt kol till atmosfären som förstärker växthuseffekten genom förbränning av stenkol, olja, fossilgas (=fossil metangas, släpps också ut direkt genom läckage), torv, men också metaller.
2.Utsläpp av naturfrämmande ämnen som naturen inte kan hantera, bryta ned. Många ackumuleras i organismer i allt högre koncentrationer i näringskedjan dvs. även människan, allting sprider sig.
3.Utarmning av den fysiska basen för jordens naturliga kretslopp och biologiska mångfald, dvs. bara använda förnybara resurser från välbalanserade ekosystem. Bland annat behöver vi använda resurser effektivt och bevara arterna.

och
4.Låt människor möta sina grundläggande mänskliga behov genom arbetsförhållanden, löner, olika typer av odemokratisk makt, resursförbrukning.


Johan Rockström har sammanfattat våra mest akuta hot i de nio planetära gränserna: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, havsförsurning, kemisk förorening etc.

Vem som får uppleva konsekvenserna av vår livstil.

Källa: UNDP Human development 2021-22, graf 3.4.